Nezodpovedané otázky
pre Slovensko

Nezodpovedané
otázky
pre Slovensko

Nezodpovedané otázky
pre Slovensko

Šanca pre Slovensko, ktorá nás všetkých môže posunúť do 21. storočia

Šanca pre Slovensko, ktorá nás všetkých môže posunúť do 21. storočia

Šanca pre Slovensko, ktorá nás všetkých môže posunúť do 21. storočia

Kto sme?

Kto sme?

Občianska iniciatíva za referendum


Sme iniciatíva občanov Slovenska, ktorá nie je napojená na žiadnu politickú stranu, cirkev, či obchodnú spoločnosť.


Sme bežní občania, ktorí žijú v tejto spoločnosti. Po celom dni pracovných, či iných povinností, si sadáme večer k televíznym správam. Vychovávame naše deti a snažíme sa im zabezpečiť krajšiu a lepšiu budúcnosť. Sme ľudia ako Vy.

Čo chceme?

Koniec kultúrnych vojen

V našej spoločnosti na Slovensku príliš často a nekonečne dlho riešime eticko-kultúrne vojny medzi rôznymi tábormi. Sledujeme neustále bitky a boje medzi politikmi, ktoré prispievajú iba k tomu, aby naša spoločnosť bola viac a viac polarizovaná. Ich výsledok? Slovensko prestáva byť dobrým miestom pre život.

Stabilizáciu funkčného štátu

Vyvolávanie nenávisti medzi občanmi sa stalo spoločenskou normou. Cieľom týchto eticko-kultúrnych bojov politikov nie je to, aby sme sa ako občania mali lepšie. Ich cieľom je rozdelenie spoločnosti, aby sme ako občania bojovali medzi sebou. Namiesto toho musíme však ako občania požadovať od politikov to, k čomu sme si ich zvolili – vytvorenie a stabilizáciu funkčného štátu, kde sa oplatí žiť. Prišiel však čas konečne tieto eticko-kultúrne vojny ukončiť a pohnúť sa dopredu, do 21.storočia.

Koniec nenávisti

Aký je skutočný výsledok rozbrojov medzi politikmi a v spoločnosti? Občania bojujú medzi sebou, namiesto toho, aby sme požadovali od politikov zodpovednosť za ich činy a funkčný štát, kde sa oplatí žiť. Práve toto chceme zmeniť. Chceme konečne dopriať našej spoločnosti pokoj a možnosť sa rozvíjať.

Rozhodnutie smerovania

Chceme pokoj v spoločnosti. Náš cieľ je ukončiť eticko-kultúrne vojny medzi občanmi, ktoré našu spoločnosť rozdelili a každým dňom viac a viac rozdeľujú. Je potrebné, aby spoločnosť a občania konečne rozhodli, ako ďalej bude naša krajina fungovať a kam budeme smerovať.

Spoločnosť 21. storočia

Je čas sa rozhodnúť, či sme moderná spoločnosť, ktorá sa pozerá s jasnou víziou do budúcnosti, alebo sme spoločnosť, ktorej jednotlivci sa pozerajú iba na seba a obhajujú a presadzujú iba svoje záujmy a zvyky, ktoré už v modernej spoločnosti nemajú význam a iba rozdeľujú spoločnosť.

Dôstojný život v srdci Európy

Slovensko je nielen srdcom Európy, ale je to aj naše miesto pre život. Máme právo prežiť náš život pokojne, v bezpečí a dôstojne.

medzi občanmi, politikmi

Ukončenie eticko-kultúrnych vojen

pracovných miest

Tvorba nových

a naše rodiny

Dôstojný život pre nás

rovnako, bez ohľadu na vieru, orientáciu, rasu, či spoločenský status

Ochrana všetkých na Slovensku

a jeho potreby

Spoločnosť orientovaná na občana

v celej spoločnosti

Pokoj a stabilita

medzi občanmi, politikmi

Ukončenie eticko-kultúrnych vojen

pracovných miest

Tvorba nových

a naše rodiny

Dôstojný život pre nás

rovnako, bez ohľadu na vieru, orientáciu, rasu, či spoločenský status

Ochrana všetkých na Slovensku

a jeho potreby

Spoločnosť orientovaná na občana

v celej spoločnosti

Pokoj a stabilita

Ukončenie eticko-kultúrnych vojen

medzi občanmi, politikmi

Tvorba nových

pracovných miest

Dôstojný život pre nás

a naše rodiny

Ochrana všetkých obyvateľov Slovenska

rovnako, bez ohľadu na vieru, orientáciu, rasu,

či spoločensky status

Spoločnosť orientovaná na občana

a jeho potreby

Pokoj a stabilita

v celej spoločnosti

Prečo chceme referendum?

Prečo
chceme
referendum?

Ako občania Slovenskej republiky chápeme, že referendum je nástroj, ktorý sa má využívať až v najnutnejších prípadoch. Trápi nás však, kam sa Slovensko za svoju existenciu dostalo.


Počas referenda o predčasných voľbách v nedávnej minulosti nás politici presvedčili, že referendum je jediný spôsob, ako sa v našej spoločnosti môžeme pohnúť ďalej.

Ako chceme dosiahnuť platnosť referenda?

Čo je
našim
cieľom?

Naším cieľom je vyzbierať dostatok podpisov od občanov, aby referendum s našimi otázkami, ktoré môžu konečne nastoliť v tejto spoločnosti pokoj, mohlo byť spojené s parlamentnými voľbami, a tým zaistiť jeho platnosť.


Počas najbližších mesiacov chceme našej spoločnosti ukázať, že náš štát môže fungovať lepšie, ak prestanú eticko-kultúrne vojny medzi občanmi, ktoré vyvolávajú politici, aby zakryli svoju nečinnosť pri riešení dôležitejších problémov v našej spoločnosti.

Našim cieľom je vyzbierať dostatok podpisov, aby referendum s našimi otázkami, ktoré môžu konečne nastoliť v tejto spoločnosti pokoj, mohlo byt spojené s parlamentnými voľbami, a tým zaistiť jeho platnosť.


Počas najbližších mesiacov chceme spoločnosti ukázať, že náš štát môže fungovať lepšie, ak prestanú tieto kultúrne vojny.

Referendové otázky

Otázka 1

Otázka 1

Súhlasíte s tým, aby ženy mali garantované právo na umelé ukončenie tehotenstva v rozsahu, v ktorom je tomu ku dňu vyhlásenia tohto referenda?

Súhlasíte s tým, aby ženy mali garantované právo na umelé ukončenie tehotenstva v rozsahu, v ktorom je tomu ku dňu vyhlásenia tohto referenda?

Viac info k otázke

Hneď prvá otázka v našej petícii za vypísanie referenda, je otázka o umelom ukončení tehotenstva. Myslíme si, že je prišiel konečne čas, aby táto čisto ideologická téma dostala raz a navždy stopku. Náš cieľ nie je nikomu hovoriť, ako má žiť, ani moralizovať. 30 rokov máme legislatívu, ktorá dáva ženám právo voľby. Ale 30 rokov, každého pol roka, chce niekto právo na toto rozhodnutie ženám zobrať. Preto je naša otázka postavená tak, že chceme, aby sa do Ústavy Slovenskej republiky dostalo, že ženám právo na výber, právo na vlastné rozhodnutie, ostane. Vieme, že aj keby sa nám toto v referende podarilo, tak právo voľby ženám ostane garantované len 3 roky, počas ktorých sa nesmie meniť to, čo sa v referende prijalo. Ale za tie 3 roky môžu nami zvolení politici riešiť skutočné problémy tejto krajiny, namiesto toho, aby rozdeľovali spoločnosť v téme, v ktorej sa vie každá žena rozhodnúť sama.

Otázka 2

Otázka 2

Súhlasíte s tým, aby štát vytvoril celoštátny systém poskytovania menštruačných hygienických pomôcok bezplatne pre všetky ženy, ktoré to potrebujú a nemajú dostatok finančných prostriedkov?

Súhlasíte s tým, aby štát vytvoril celoštátny systém poskytovania menštruačných hygienických pomôcok bezplatne pre všetky ženy, ktoré to potrebujú a nemajú dostatok finančných prostriedkov?

Viac info k otázke

Ďalšou otázkou je, či by štát mal pomôcť určitej skupine žien a vytvoriť funkčný systém, kde by dievčatá a ženy mali k dispozícii zadarmo menštruačné pomôcky. Je to politicky nezaujímavá téma, ale tisícky dievčat a žien kvôli ekonomickej chudobe nechodí do škôl, do zamestnania, zhoršuje sa ich pozícia v spoločnosti. Myslíme si, že štát by mal pomáhať zotierať rozdiely medzi občanmi, a práve menštruačné pomôcky dostupné zadarmo v lekárňach, by k tomuto mohli pomôcť. Videli sme výsledky takto nastavených systémov poskytovania v iných krajinách. Tento jednoduchý a na štátne pomery veľmi lacný krok zlepšil dochádzku dievčat do škôl. Skúsenosti zároveň ukázali, že tento systém využívajú dievčatá a ženy, ktoré nemajú dostatok peňazí na komerčne dostupné produkty.

Otázka 3

Otázka 3

Súhlasíte s tým, aby ženy s lekársky potvrdenou bolestivou menštruáciou mali nárok na čerpanie jedného dňa voľna raz za mesiac plne hradeného zo zdravotného poistenia?

Súhlasíte s tým, aby ženy s lekársky potvrdenou bolestivou menštruáciou mali nárok na čerpanie jedného dňa voľna raz za mesiac plne hradeného zo zdravotného poistenia?

Viac info k otázke

Posledná z otázok, ktorá sa týka žien, je nárok na jeden deň voľna plateného z verejného poistenia počas bolestivej menštruácie. Znova ide o tému, ktorá sa týka veľmi nízkeho percenta občanov Slovenskej republiky, ale u nás o danej téme ani len diskusia neprebehla alebo neprebieha. Je to však téma, ktorá zaujíma pracujúce ženy, ktoré počas svoje menštruácie trpia a necítia sa komfortne. Len nedávno bola schválená v Španielku legislatíva k danej téme a myslíme, že podobný postoj spoločnosti by si zaslúžili aj ženy u nás na Slovensku, ktoré napriek kŕčom a bolestiam, musia pracovať a podávať v práci požadovaný výkon.

Otázka 4

Otázka 4

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?

Viac info k otázke

Každý občan Slovenskej republiky by si mal byť rovný a mať možnosť voliť, nech sa už nachádza kdekoľvek na svete. Máme tu desiatky tisíc ľudí, ktorí odišli z našej krajiny, a predsa ich zaujíma, kam smeruje naša krajina a chcú sa podieľať na rozhodovaní o jej smerovaní. Sú to naši občania, ktorí by sa radi raz vrátili, ak sa životná úroveň a kvalita života na Slovensku zlepší. Sú to práve tí ľudia, ktorí vidia, ako inak môžu ľudia žiť. Oni môžu tiež pomôcť tejto krajine sa rozvíjať a nemali by byť diskriminovaní len tým, že nie sú v deň konania volieb na Slovensku. Štát má k dispozícii nástroje na „online voľby“. Prostredníctvom Slovensko.sk už dnes zabezpečuje desiatky úkonov. Ak chceme byť moderná krajina, tak digitalizácia volieb by mal byť jedna z prvých vecí, ktoré majú byť v dnešnej dobe samozrejmosťou. Posuňme sa preto dopredu ako krajina aj my a umožnime voliť našim občanom aj cez internet.

Otázka 5

Otázka 5

Súhlasíte s tým, aby bol povolený predaj a konzumácia marihuany na liečebné a rekreačné účely v špecializovaných predajniach, ktorým vydáva licenciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky vždy po splnení jednotne vyhláškou stanovených primeraných podmienok?

Súhlasíte s tým, aby bol povolený predaj a konzumácia marihuany na liečebné a rekreačné účely v špecializovaných predajniach, ktorým vydáva licenciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky vždy po splnení jednotne vyhláškou stanovených primeraných podmienok?

Viac info k otázke

Naša otázka je o tom, či chceme ako spoločnosť, aby ľudia, ktorí si zapália jointa, končili vo väzení, alebo využijeme dáta a postavíme sa k téme marihuana ako otvorená spoločnosť. Robili sme si dve fokusové skupiny o tom, ako sa spoločnosť k tejto téme stavia. V prvej skupine sme dali ľuďom na výber z týchto možností: A) nechať „marihuanu“ nelegálnu B) zjemniť tresty C) dekriminalizácia Nie je pre nás šok, že všetky tri možnosti získali približne rovnaké percentuálne zastúpenie. V druhej skupine sme však už pridali možnosť: D) plne legalizovať „marihuanu“ s tým, že pestovanie, distribúcia a predaj by bol licencovaný štátom a kompletne celý zisk z „dane z marihuany“ by bol rozdelený na 3 časti, medzi zdravotníctvo, dôchodcov a samosprávy. Výsledok bol v tejto fokusovej skupine už úplne iný. Voliči takmer každej relevantnej politickej strany boli za plnú legalizáciu. Pre nás samých to bolo prekvapivé. Avšak na príklade Kanady je krásne vidieť, že ľudia majú problém s témou marihuana len preto, že spoločnosti nič neprináša. Akonáhle to môže byť nástroj, ktorý prináša tisícky pracovných miest a stovky miliónov Eur do štátneho rozpočtu, tak sa mení aj pohľad a vnímanie danej témy. Preto sme za plnú legalizáciu, a aj keď to priamo do referendovej otázky nemôžeme dať, budeme rokovať s politickými stranami, ktoré si túto tému osvoja, aby „daň z marihuany“ bola viazaná na podporu zdravotníctva, sociálne dávky pre dôchodcov a rodiny s deťmi a tretinu pre miestne samosprávy.

Otázka 6

Otázka 6

Súhlasíte s tým, aby boli povolené registrované partnerstvá párov bez ohľadu na ich pohlavie s tým, že takto registrované páry budú mať vzájomné práva obdobné právam, ktoré majú dnes medzi sebou manželia, okrem možnosti adopcie detí?

Súhlasíte s tým, aby boli povolené registrované partnerstvá párov bez ohľadu na ich pohlavie s tým, že takto registrované páry budú mať vzájomné práva obdobné právam, ktoré majú dnes medzi sebou manželia, okrem možnosti adopcie detí?

Viac info k otázke

Z rovnakej série otázok k téme dôstojnosť a rovnoprávnosť, sú aj registrované partnerstvá. Je rok 2023 a spoločnosť sa posúva dopredu. Je zbytočné zatvárať oči pred faktom, že manželstvo už nie je jediný spôsob súžitia ľudí. Máme tu desiatky tisíc párov, ktoré sú spolu a vychovávajú deti. Máme tu páry, ktoré deti nemajú, ale chcú spolu žiť, ale zároveň nechcú vstupovať do manželského zväzku. Preto je naša referendová otázka zameraná na všetkých, ktorí chcú žiť spolu a mať obdobné práva a povinnosti voči spoločnosti ako manželia. Akurát nechcú alebo neveria v inštitút manželstva ako jediný spoločnosťou prijímaný partnerský záväzok. Aby manželstvo malo stále najvyššiu formu partnerstva, tak sme do našej otázky o registrovaných partnerstvách dali zmienku, že by získali obdobné práva, ako majú manželia, okrem adopcie detí, čím chceme zachovať kľud a pokoj v spoločnosti.

Otázka 7

Otázka 7

Súhlasíte, aby bola v individuálnych prípadoch umožnená eutanázia na výslovnú vedomú žiadosť pacienta, ktorý je v konečnom štádiu nevyliečiteľného ochorenia?

Súhlasíte, aby bola v individuálnych prípadoch umožnená eutanázia na výslovnú vedomú žiadosť pacienta, ktorý je v konečnom štádiu nevyliečiteľného ochorenia?

Viac info k otázke

Dlho sme zvažovali, či otázku eutanázie zaradíme alebo nie. Po dlhých spoločných diskusiách sme sa však rozhodli. Chceme dôstojne žiť na Slovensku, a chceme mať právo sa slobodne rozhodnúť aj dôstojne umrieť, ak nastanú také okolnosti. Uvedomujeme si, že je to naozaj závažná otázka, a preto sme veľmi citlivo pristupovali k jej formulácii. Sme „za“ eutanáziu len v prípade, keď je človek v terminálnom štádiu ochorenia a sám si želá opustiť tento svet dôstojne. Vieme, že je to otázka, ktorú každý rok rieši len veľmi malá skupina ľudí, ktorí v bolestiach čakajú na svoj koniec a dnes možnosť odísť skôr nemajú. Myslíme si však, že každý človek by mal právo sa rozhodnúť, kedy je čas odísť. Nikomu neprikazujeme, nezakazujeme, čo má, alebo nemá robiť. Ide nám len o to, aby každý občan Slovenskej republiky mal možnosť sa rozhodnúť - ako žiť, ako umrieť.

Vieme, že pred voľbami bude pre politické strany ťažké sa vyjadriť, aký majú názor na otázky z nášho referenda, lebo každému ide o každý jeden hlas a vyjadriť podporu ženám, alebo akémukoľvek páru, ktorý chce žiť v registrovanom partnerstve, môže ubrať voličské hlasy.

 

Veríme však, že politické strany názor vyjadria, a dajú občanom odpovede na to, ako budú následne ich politici vládnuť. Vidíme to každý deň, že hlavné politické témy nemajú nič s tým, ako sa nám tu na Slovensku žije. Je smutné, že pre väčšinu politických strán sú ľudské práva, slobody a dôstojnosť zložité témy.

 

Veľa našich priateľov nám hovorí, že už nechcú celé dni dookola počúvať o nejakej mafii, stále o Ukrajine, alebo o Covide. Toto sú témy, ktoré síce polarizujú spoločnosť, ale nevytvárajú priestor na riešenie skutočných problémov tejto krajiny. Máme vládu, ktorá tieto témy mala vyriešiť, a potom sa ďalej venovať nám občanom, aby sme mohli dôstojnejšie žiť.

 

Keby sa vedenie našej krajiny venovalo viac nám ľuďom, tak dnes by sme tu nemuseli stáť, ale žili by sme si kľudne a pokojne naše životy ďalej. Oddnes budeme mať online web www.referendum23.sk, ale aj Fb skupinu Referendum23.sk, kde je možnosť stiahnuť si petičný hárok a poslať nám ho vyplnený.

 

Ďakujeme za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, radi Vám ich zodpovieme.

Priestor na otázky

Priestor
na otázky

Adresa

Referendum23.sk

Ján Kuráň, PO Box 1, 034 01 Ružomberok

Slovenská republika

© 2023 Referendum23.sk

Adresa

Referendum23.sk

Ján Kuráň, PO Box 1, 034 01 Ružomberok

Slovenská republika

© 2023 Referendum23.sk